Strona główna

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sesji Pielęgniarek na XXI Zjedzie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO), która odbędzie się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu — prof. dr. hab. Juliana Malickiego w czwartek 21 maja 2015 roku w Poznaniu.

Celem spotkania jest zaprezentowanie tematów związanych z szeroką problematyką terapii i pielęgnowania pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową. Sesja pt.ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY WOBEC PACJENTA Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ” będzie podzielona na trzy odrębne części. Kolejno zostaną omówione kwestie dotyczące zabiegów profilaktycznych i leczenia wspomagającego (Fast-Track, żywienie, powikłania leczenia chirurgicznego) oraz — w sesji „Dylematy” — tak ważne zagadnienia, jak stany nagłe w onkologii, problem pacjenta geriatrycznego, leczenie objawowe w zaawansowanej chorobie nowotworowej, a także, na koniec, dylematy etyczne medycyny u schyłku życia pacjenta.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zachęcamy Państwa również do udziału w XXI Zjeździe PTChO, który rozpocznie się po zakończeniu Sesji Pielęgniarek.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
dr hab. n. med. Dawid Murawa

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
piel. Ewa Ceglarska

Wszystkich zakwalifikowanych uczestników prosimy o dopełnienie procesu rejestracji w dniu Sesji, 21 maja w godzinach 8:00–8:30.